Προσόντα ενοικιαστή:

Ο ενοικιαστής για να προβεί στην ενοικίαση οχήματος θα πρέπει να:

Έχει ελάχιστο όριο ηλικίας 23* ετών, με άδεια οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν, για τις κατηγορίες οχημάτων GROUP A, GROUP B και GROUP C. Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορίες, θα πρέπει να είναι άνω των 25 ετών και η άδεια οδήγησης να έχει εκδοθεί τουλάχιστον πριν από 3 χρόνια.

Διαθέτει Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες Ε.Ε.) ή Διεθνή (για τις χώρες που δεν υπάγονται στην Ε.Ε.) άδεια οδήγησης.

* Οι ενοικιαστές ηλικίας μεταξύ 21-22 ετών υπόκεινται στην προσαύξηση Νέων Οδηγών με κόστος 6,00€ ημερησίως.

Παραλαβή οχημάτων

Ο ενοικιαστής κατά την παραλαβή του οχήματος θα πρέπει να έχει μαζί του:

 1. Iσχύουσα νόμιμη άδεια οδήγησης.
 2. Την προσωπική πιστωτική του κάρτα. Κάρτες τρίτων δεν γίνονται δεκτές, εκτός αν υπάρχει έγγραφη επικυρωμένη εξουσιοδότηση

Το όχημα παραδίδεται γεμάτο καύσιμα και θα πρέπει να επιστραφεί γεμάτο. Σε διαφορετική περίπτωση ο ενοικιαστής επιβαρύνεται για τα καταναλωθέντα καύσιμα* καθώς και με 15,00€ για ανεφοδιασμό.

Με την παραλαβή του οχήματος θα δίνεται στον ενοικιαστή το Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικίασης το οποίο θα πρέπει να ελέγξει και να υπογράψει. Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες / ασφάλειες που παρέχονται καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες / ασφάλειες θελήσει ο ενοικιαστής, με τις αντίστοιχες χρεώσεις.

Είναι πολύ σημαντικό στην παραλαβή ο ενοικιαστής να ελέγξει το όχημα και να αναφέρει οποιαδήποτε ζημιά υπάρχει ήδη σε αυτό ώστε να αποφευχθεί η χρέωση ζημιάς από προηγούμενη ενοικίαση. Ο ενοικιαστής θα κληθεί να υπογράψει στην παραλαβή και επιστροφή του οχήματος σχετικό αποδεικτικό έγγραφο για τυχόν υπάρχουσες ζημιές στο όχημα.

* Εξαρτάται από την ισχύουσα μέση τιμή καυσίμων.

Ασφάλειες:

Τα οχήματα της REDFOX CARRENTAL είναι ασφαλισμένα:

 1. έναντι τρίτων (εξαιρουμένων του οδηγού) για θάνατο και σωματικές βλάβες έως 1.220.000,00€ ανά θύμα
 2. για υλικές ζημιές τρίτων (εξαιρουμένου του οχήματος της REDFOX CAR RENTAL) έως 1.220.000,00€
 3. Για το όχημα της REDFOXCARRENTAL από πυρκαγιά. Επίσης και θραύση κρυστάλλων εξαιρουμένων των καθρεπτών και φωτιστικών σωμάτων.

Για ζημιές ή κλοπή που έχουν προκληθεί με υπαιτιότητα / αμέλεια του ενοικιαστή στο όχημα της REDFOX CAR RENTAL, ο ενοικιαστής ευθύνεται μέχρι και την συνολική εμπορική αξία του οχήματος κατά τον χρόνο του ατυχήματος ή της κλοπής.

Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (C.D.W.)

O ενοικιαστής μπορεί με μια επιβάρυνση 6,00€ ημερησίως να περιορίσει την ευθύνη του για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος

 1. στο ποσό των 1054,00€ για τις κατηγορίες GROUP A, GROUP B, GROUP C,
 2. στο ποσό των 1364,00€ για τις κατηγορίες GROUP D
 3. στο ποσό των 1612,00€ για τις κατηγορίες GROUP S

υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (π.χ. παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή πινακίδα STOP, παράνομο προσπέρασμα, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος κλπ).

Μερική Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (S.C.D.W.)

O ενοικιαστής μπορεί επιπλέον με επιβάρυνση 10,00€ ημερησίως να περιορίσει την ευθύνη του για την νόμιμη συμμετοχή του σε κάθε ζημιά του οχήματος

 1. στο ποσό των 248,00€ για τις κατηγορίες GROUP A, GROUP B
 2. στο ποσό των 310,00€ για τις κατηγορίες GROUP C
 3. στο ποσό των 434,00€ για τις κατηγορίες GROUP D
 4. στο ποσό των 434,00€ για τις κατηγορίες GROUP S

υπό την προϋπόθεση ότι η ζημιά δεν οφείλεται σε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.) (π.χ. παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή πινακίδα STOP, παράνομο προσπέρασμα, οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος κλπ). Και επίσης υπό την προϋποθεση ο πελάτης να έχει επιλέξει και την ασφάλεια (C.D.W.)

Ασφάλεια Κλοπής (T.P.)

Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται από την ευθύνη για την κλοπή του αυτοκινήτου εφ’όσον δεχτεί τους

σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του και καταβάλλει ημερησίως το ποσό των:

α) 6,00 € για τις κατηγορίες GROUP A, GROUP B, GROUP C

β) 10,00 € για τις κατηγορίες  GROUP H, GROUP D, GROUP S

Πλήρης Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών (F.D.W.)

Αν ο ενοικιαστής επιθυμεί να απαλλαγεί από τα παραπάνω ποσά των 1054,00€, 1364,00€ και 1612,00€ αντίστοιχα, θα πρέπει να καταβάλλει επιπρόσθετα, ημερησίως το ποσό των 25,00€ για τις κατηγορίες GROUP A, GROUP B, GROUP C, GROUP D και το ποσό των 25,00€ για την κατηγορία GROUP S. Το παραπάνω ποσό επίσης καλύπτει και Ασφάλεια Κλοπής (Τ.P.) Ο ενοικιαστής απαλλάσσεται από την ευθύνη για την κλοπή και φωτιά του αυτοκινήτου εφόσον δεχτεί τους σχετικούς όρους του συμβολαίου με την υπογραφή του.

Σημ.: Η κάλυψη της Ασφάλειας Κλοπής (Τ.Ρ.) δεν ισχύει σε περίπτωση αμέλειας του οδηγού..

Σημ.: Οι παραπάνω ασφάλειες δεν καλύπτουν ζημιές που έχουν προκληθεί από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), καθώς και ζημιές που έχουν προκληθεί στα ελαστικά, στους καθρέπτες, στο κάτω μέρος του αμαξώματος καθώς και στο εσωτερικό του.

Προσωπική Ασφάλεια (P.A.I.)

Με πρόσθετη ημερήσια καταβολή 9,00 € παρέχεται κάλυψη στον οδηγό για θάνατο, μερικές ή ολικές σωματικές βλάβες, έως το ποσό των 5.000,00€.

Παραλαβή / Επιστροφή:

Παραλαβή και επιστροφή είναι δωρεάν για:

 1. Για το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων.
 2. Το Ξενοδοχείο σας στην πόλη των Ιωαννίνων
 3. Εκτός πόλης των Ιωαννίνων η χρέωση είναι ανάλογα με τα χιλιόμετρα (κατόπιν συνεννόησης)

Παραλαβή / Παράδοση εκτός ωρών λειτουργίας της REDFOX CAR RENTAL (21:00 – 08:00) η χρέωση είναι 25,00€ και μόνο κατόπιν συνεννόησης με εκπρόσωπο της  REDFOX CAR RENTAL.

Ελάχιστος χρόνος ενοικίασης:

Μία ημέρα (24ώρες). Με την λήξη 25ώρου ο ενοικιαστής θα επιβαρύνεται με το κόστος μίας ακόμα ημέρας.

Χιλιόμετρα:

Για κρατήσεις 1-2 ημερών υπάρχει περιορισμός χιλιομέτρων. 250χλμ./ημέρα

Φόρος Αεροδρομίων (A.S.C.):

Από το αεροδρόμιο Ιωαννίνων και Ακτίου χρέωση 11% η οποία συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.

Επιπλέον Οδηγός (A.D.):

Είναι δωρεάν μόνο για κρατήσης μέσο ίντερνετ για τών πρώτο οδηγό. Ο δεύτερος οδηγός χρεώνεται 5,00€ την ημέρα.

Έξοδα φακέλου ατυχήματος:

Ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με 25,00€ σε περίπτωση ατυχήματος υπαιτιότητάς του. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων:

Ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για την πληρωμή των προστίμων που μπορεί να προκύψουν από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. κατά την διάρκεια της ενοικίασης του αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τον ενοικιαστή και χρειαστεί μεσολάβηση της εταιρείας REDFOX CAR RENTAL  για την πληρωμή τους, θα υπάρξει επιβάρυνση 60,00€ πέραν του κόστους παράβασης (Έξοδα διαχείρισης παραβάσεων).

Σε περίπτωση αφαίρεσης των πινακίδων, ο ενοικιαστής θα χρεωθεί για την ενοικίαση μέχρι την παραλαβή των πινακίδων κυκλοφορίας από την αρμόδια υπηρεσία.

Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού:

Απώλεια ή καταστροφή κλειδιού:

Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής κλειδιού κατά την διάρκεια της ενοικίασης, τότε ο ενοικιαστής θα πρέπει να καταβάλλει αντίστοιχα τα παρακάτω ποσά:

150,00€-250,00€ για τις κατηγορίες GROUP A, GROUP B.

150,00€-300,00€ για τις κατηγορίες GROUP C, GROUP Η.

 

Αξεσουάρ:
Είδος Κόστος ανά ημέρα
Παιδικό κάθισμα (έως 6 μηνών) 5,00 €
Παιδικό κάθισμα (από 6 μηνών) 5,00 €
Αλυσίδες χιονιού 5,00 €
Navigation System (Σύστημα GPS) 5,00 €
WIFI – Hotspot 12,00 €

Τα αξεσουάρ διατίθονται μόνο μετά από κράτηση και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.

Ακυρώσεις:

Σε περίπτωση ακύρωσης κάποιας κράτησης, που έχει πραγματοποιήσει ο ενοικιαστής μέσω της ιστοσελίδας, σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 15 ημερών από την προβλεπόμενη ημερομηνία ενοικίασης, η REDFOX CAR RENTAL δικαιούται να ζητήσει από τον ενοικιαστή ή να παρακρατήσει από τυχόν πληρωμή του την καταβολή ακυρωτικού τέλους αξίας 30,00€ ανά κράτηση και επίσης παρακρατείται από τυχόν προπληρωμένες ή προκαταβολές κρατήσεων η αξία 1 ημέρας ενοικίασης ανάλογα. (Η καταβολή ακυρωτικού τέλους ισχύει και για κρατήσεις με ημερομηνία παραλαβής αυτοκινήτου μικρότερη των 15 ημερών). Οι ακυρώσεις πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στην REDFOXCARRENTAL στο email:info@redfoxcarrental.gr.

No-show:

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής δεν παραλάβει το αυτοκίνητο τη συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα χωρίς προηγούμενη έγγραφη ή τηλεφωνική ειδοποίηση, η REDFOX CAR RENTAL θα ακυρώνει την κράτηση μετά την πάροδο 3 ωρών. Η REDFOX CAR RENTAL διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον ενοικιαστή με μία ημέρα ενοικίασης της ίδιας κατηγορίας αυτοκινήτου που αφορά η κράτηση.

Εσωτερικό αυτοκινήτου:

Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λεκέδες που απαιτούν ειδικό καθαρισμό, (π.χ. τρίχωμα, άμμος κ.α. στα καθίσματα ή στο πάτωμα, στο πορτ-μπαγκάζ κλπ), ο ενοικιαστής επιβαρύνεται με το ποσό των 100,00€. Σε περίπτωση οποιασδήποτε άλλης βλάβης που έγινε με υπαιτιότητα του ενοικιαστή (π.χ. καψίματα στα καθίσματα κ.λπ.) θα υπάρχουν σχετικές χρεώσεις ανάλογα με το είδος της βλάβης.

Μεταφορά με πλοίο:

Απαγορεύεται η φόρτωση αυτοκινήτων σε πλοίο χωρίς την έγγραφη έγκριση / συγκατάθεση της REDFOX CAR RENTAL . Σε περίπτωση μίας τέτοιας ενοικίασης μεταξύ νησιών, ο ενοικιαστής οφείλει να επιστρέψει το όχημα στο υποκατάστημα παραλαβής, διαφορετικά όλα τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον ίδιο. Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ή ατυχήματος, ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει το αυτοκίνητο στo κατάστημα REDFOX CAR RENTAL στα Ιωάννινα με δικά του έξοδα.

Αλλαγή σταθμού:

Η αλλαγή σταθμού επιτρέπεται μόνο ανάμεσα στα Ιωάννινα και τα Σύβοτα και μόνο κατόπιν συνεννόησης με τις ανάλογες χρεώσεις.

Εκμίσθωση εκτός συνόρων:

Η  REDFOX CAR RENTAL δεν επιτρέπει την εκμίσθωση εκτός συνόρων !

Επέκταση ενοικίασης:

Εάν ο ενοικιαστής επιθυμεί να κρατήσει το ενοικιαζόμενο όχημα περισσότερο από την περίοδο που ήδη έχει συμφωνήσει, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το κατάστημα της RED FOX CAR RENTAL από όπου παρέλαβε το όχημα για να σημειωθεί η παράταση της ενοικίασης στο Μισθωτήριο Συμβόλαιο.

Τρόποι πληρωμής:

Η REDFOX CAR RENTAL δέχεται πληρωμή με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες, μέσω Pay Pal καθώς επίσης και με μετρητά. Η εταιρία δέχεται τις ακόλουθες πιστωτικές κάρτες: Visa, American Express, Diners Club, Mastercard.

Φ.Π.Α. 24%

Οι παραπάνω όροι ενοικίασης περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α.

Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.
Οι τιμές και οι όροι ενοικίασης μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
Αρμόδια για οποιαδήποτε επίλυση διαφορών είναι το δικαστήριο Ιωαννίνων.